Eleos

Boży plan zbawienia: Bóg kocha Ciebie i ma dla Ciebie wspaniały plan. Ale - niestety - grzech oddziela Ciebie od Bożej miłości. Jezus zbawił Ciebie od niemożności uszczęśliwiającego spotkania się z Nim. Jezus jest Panem! Dzięki Duchowi Świętemu możliwe jest Twoje zbawienie. Możliwy jest również twój wzrost we wierze - przede wszystkim - we wspólnocie Kościoła.Bóg się ukrywa!
Znaki obecności Niewidzilanego
"Bajki prawdziwe"
Felietony Katarzyny - cd.
Apokalipsa!
http://www.michalice.archidiecezja.wroc.pl


Temat tygodnia:

Fragment pamiętnika – 16 IX sobota – Wyrok: rak
Fragment Pamiętnika – 28 IX 2017 r. – Biopsja w „ONKOMEDZIE”Modlitwa
DROGA KRZYŻOWA
Adam 'Lański' Polański

Obrona przed złodziejami
Łaskawy Król
Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą
Święty Zacheusz
Gdy nie wierzę w moc modlitwy...
Powrót do Jezusa
Chcę wiary
Nieuczciwy?
O Człowieku, Który miał Sto Owiec, O Kobiecie, Która Miała Dziesięć Drachm, O Człowieku, Który Miał Dwóch Synów
Rozmyślna decyzja
Tajemnicze drzwi
Ile zdeponowałeś w skarbcu?
Przedsiębiorczy głupiec
Szkoła modliwy
Jaki ma być uczeń?
Weź swój krzyż
Woń poznania
Misterium, mistyk
Duch i Oblubienica
Stale przebywali w świątyni
Czego nas uczy Duch Święty?
Uczniowie Króla chwały
Zwycięski Pasterz
Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham.
Nie bądź niedowiarkiem!
Maria
Pan cię potrzebuje
Kamienie jeszcze nie muszą wołać!
Co Jezus pisał palcem na ziemi?
Nie wejdę!
Odszedł
Szkoła przetrwania ...we wierze
Emisariusze Najwyższego
Dobrowolnie?
Miłość nie zazdrości
Rok łaski od Pana
Wino oczyszczenia
Harry Potter
Dlaczego Bóg stał się człowiekiem?
Radość Maryi
Radujcie się!
Dlaczego przez pustynię?
Nie ewakuujcie się!
Osamotniony Król
Wszystko już się stało
Święci pragnęli sprawiedliwości
Płaszcz Bartymeusza
Co chcecie, żebym wam uczynił?
Co mam czynić?
Iszsza
"Pozwólcie im"
"Potem wziął dziecko"
"...z serca ludzkiego"
"...bo i Chrystus umiłował Kościół"
"...nie może przyjść do Mnie"
"Co mamy robić?"
"Nie bądźcie podobni do nich!"
"Dziwił się ich niedowiarstwu"
Uciszenie burzy
Serce Judasza
"Dobrze uczynił wszystko."
Oczyszczenie świątyni
Kuszenie Pana Jezusa na pustyni


Opcja na rzecz ubogich (Praca magisterska)

Co jest twoim celem w życiu? Nauka? Praca? Miłość? Rodzina? Ludzie mają różne cele do osiągnięcia; cele bardziej lub mniej wartościowe. Czy cele, które sobie wyznaczyłeś są wartościowe? Wartość jest to dobro, które swoja siłą wabi i pociąga. Jakie dobra ciebie pociągają?

Dla wielu ludzi ostatecznym celem, a wiec sensem życia, jest Bóg. Bóg staje się sensem życia pod warunkiem zaakceptowania Go takim jaki jest! Przyjaźń z Bogiem jest możliwa u tych ludzi, którzy zaakceptują pomysł Boga na zbawienie świata. Jeśli nie jest ci obojętne poszukiwanie zrozumienia Boga, sensu istnienia itp., to zapraszam do przejrzenia tej strony.

Na pewno już znasz wiele elementów Bożego planu zbawienia świata. Jeżeli chciałbyś wspólnie ze mną rozważać Boże tajemnice - to zapraszam! Jestem księdzem. Nazywam się ks. Grzegorz Laszczyński i chciałbym podzielić się z Tobą moimi przemyśleniami.

Myśl dnia: Szczep sprawiedliwy: spełniać będzie prawo i sprawiedliwość na ziemi(Jr 33,15). Autentyczna sprawiedliwość posługuje się prawem dla dobra człowieka; nieautentyczna - dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Miewa on zresztą różną postać. Także tą, którą znasz z lustra.(Anna Zawadzka)


Klaryski od Wieczytsej Adoracji

Strona Klarysek z Ząbkowic


Zapraszam do odwiedzenia stron:
Strona Wrocławskiego
Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Odwiedź poszczególne placówki, zobacz zdjęcia schronisk, przeczytaj zamieszczone
artykuły i zechciej westchnąć przed Panem za służbę wsród nauboższychPolecam również:


Od 10 czerwca 2003