PAPIESKI FAKULTET TEOLOGICZNY

WE WROCŁAWIU

 

 

GRZEGORZ LASZCZYŃSKI
 

 

(Kliknij tytuł)

OPCJA NA RZECZ UBOGICH
W PIŚMIE ŚWIĘTYM
 

 

 

Praca magisterska
napisana na seminarium z teologii moralnej
pod kierunkiem
ks. prof. dra hab. Jana Kowalskiego
 

 

 

WROCŁAW
1994