SPIS TREŚCI

Bibliografia

Wstęp

ROZDZIAŁ I. Pojęcie ubóstwa i człowieka ubogiego

1. Ubóstwo i ubogi w sensie materialnym

2. Ubóstwo i ubogi w sensie duchowym

ROZDZIAŁ II. Opcja preferencyjna na rzecz ubogich w Biblii

1. Starotestamentalne sprzyjanie ubogim

2. Wybór na rzecz ubogich w Nowym Testamencie

ROZDZIAŁ III. Racje preferencji na rzecz ubogich

1. Godność ubogich

2. Powszechne przeznaczenie dóbr ziemskich

3. Ubodzy uprzywielowanym dziedzicem Królestwa Bożego

ROZDZIAŁ IV. Środki realizacji opcji na rzecz ubogich

1. Zaangażowanie na rzecz ubogich w wymiarze instytucjonalnym

2. Pomoc ubogim w wymiarze indywidualnym

ZAKOŃCZENIE