Grzech


1.Bóg ciebie kocha i chce, aby twoje życie miało sens (cel), dlatego ma dla ciebie wspaniały plan.

Twoje życie nie jest przypadkowe. Jesteś chciany i zaplanowany przez Boga Tylko Bóg zna cel i sens twojego życia. On wie kiedy twoje życie będzie miało sens, dlatego ma plan jak uczynić twoje życie sensownym i celowym.

Pan Bóg miał plan dla pierwszego człowieka Adama i Ewy:"Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I rzekł Bóg: Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem"(Rdz 1, 28b 29).

Bóg zechciał, aby w Raju panował porządek:

  • Harmonia panowała pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Człowiek czuł się chciany i kochany przez Boga. Adam i Ewa chodzili po ogrodzie nago. Można powiedzieć, że byli obleczeni w szatę Bożej Miłości.
  • Harmonia panowała w relacji pomiędzy mężczyzną i kobietą. Ludzie się kochali.
  • Harmonia panowała pomiędzy człowiekiem a przyrodą, czego wyrazem było odżywianie się tylko owocami i roślinami.

Ale... "A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?"(Rdz 3, 1).


Wąż (symbol szatana) kłamał.
Bóg nie powiedział ze wszystkich. Kłamstwo zauważyła Ewa, jednak już je kupiła, sama zaczęła mówić nieprawdę:"Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli" (Rdz 3, 2 3). Przecież o dotykaniu nie było mowy! Szatan kłamie dalej: "Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło." (Rdz 3, 4 5).
Niestety Pan Bóg powiedział: "Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz." (Rdz 2, 16 17)

Wąż ukazał Ewie Boga w fałszywym świetle; Boga, który traktuje ludzi jak konkurentów i nie chce podzielić się z nimi swym szczęściem (owoc z rajskiego ogrodu).


"Bóg jest zazdrosny. Skoro tak, skoro Bóg nie chce podzielić się ze mną szczęściem, to sama muszę się uszczęśliwić!"-pomyślała Ewa i zerwała owoc z drzewa poznania dobra i zła.


Niestety zamiast się uszczęśliwić, to unieszczęśliwiła siebie i swojego męża. Przyczyną tragedii Ewy było złe myślenie o Bogu, zły obraz Boga.

2.Pierwotny porządek został zburzony.


  • Zburzona została harmonia w relacji Bóg człowiek; Adam i Ewa zaczęli się bać Boga (Rdz 3, 10). (Stąd trudność w doświadczaniu miłości Bożej). Pomiędzy Bogiem a człowiekiem zaistniała przepaść nie do pokonania, co w naszym opowiadaniu zostało ukazane wypędzeniem człowieka z Raju. Proroctwo Boga się spełniło - Niechybnie umrzesz. Ludzie zostali skazani na śmierć, tzn. wieczne oddalenie od Boga, śmierć duchową, wieczne potępienie. Konsekwencją nieposłuszeństwa są choroby, ból, śmierć, skłonność do czynienia zła itd. Została zburzona harmonia w relacji człowiek - człowiek; Kain zabił Abla ( Rdz 4)...
  • Popsuta została harmonia pomiędzy ludźmi a przyrodą. Do dzisiejszego dnia ludzie niszczą przyrodę a ona często panuje nad ludźmi (żywioły, kataklizmy).

Pierwszy człowiek popsuł Bogu Jego plan uszczęśliwienia ludzkości. Pan Bóg jednak nie przestał ludzi kochać. Bóg miał plan dla ludzi; musiał ten plan SKORYGOWAĆ i wymyślił plan zbawienia ludzi!

Historia Adama i Ewy powtarza się w życiu każdego człowieka. "...wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej"(Rz 3, 23). Twój grzech osobisty, a więc twoje nieposłuszeństwo Bogu również niweczy plan dla twojego życia.

Przykład

Pewien mężczyzna , po kilku latach małżeństwa coraz częściej zaczął przychodzić do domu podpity. Coraz częściej awanturował się z żoną. Dochodziło do wyzwisk i rękoczynów. Bił żonę. Świadkiem tych scen był mały synek. Dziecko w takiej sytuacji nie oskarży rodzica. Sądzi, że to jego wina, że tato bije mamę. Chłopak wyrasta więc w poczuciu małej wartości i kompleksów. Nie domyśla się nawet, że jego problemy mają swe źródło w błędach wychowawczych swych rodziców. W okresie dojrzewania w gronie rówieśników za wszelką cenę chce udowodnić, że jest coś wart. Rozrabia na stadionach, kradnie radia samochodowe nie dlatego, że musi to robić. Nie przypuszcza nawet, co nim kieruje. Po latach zaczyna naśladować swojego ojca; nadużywa alkoholu, dostaje się do wiezienia... Ojciec przed śmiercią jedna się z Bogiem. Umiera. Jak sądzisz, czy dostanie się do Nieba? Bóg mu mówi: "Chodź!". On jednak nie chce pójść! "Jak ja mógłbym być szczęśliwy, mając świadomość zła i spustoszenia, jakie po sobie zostawiłem na ziemi? Mój syn w więzieniu, moja żona schorowana, tyle dobra mógłbym uczynić a nie zrobiłem tego..."On pójdzie do Nieba dopiero wtedy, gdy ktoś naprawi błędy, które  popełnił. (To naprawianie błędów nazwane jest odpustem zupełnym). Meżczyzna popsuł Bogu plan dla jego życia. Plan, wedle którego Pan Bóg chciał jego życie uczynić sensownym.

3.Ty również grzesząc, psujesz Boży plan dla twojego życia! Nie opłaca się nam grzeszyć, czyli psuć sobie życia.

Co to jest grzech? - To każde nieposłuszeństwo woli Bożej.

Dobry Bóg chcąc pokierować ludźmi w kierunku osiągnięcia prawdziwego szczęścia, dał drogowskazy, dzięki którym ludzie mogą wybierać dobro a odrzucać zło, czyli dał Przykazania.


Przykazania nie są po to, aby utrudnić nam życie, ale po to, aby uchronić coś przed zniszczeniem.

 Czym jest grzech?  Niszczy plan dla mojego życia. Odsuwa mnie od Boga i Jego miłości. Są jeszcze inne skutki grzechu o tych jednak będzie mowa w dlaszej katecheziearium. Zapraszam do medytacji nad Słowem Bożym, aby przejąć się grzechem.

zbawienie