Obrona przed złodziejami

wg.Mt 24, 37-44


37 A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 38 Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, 39 i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 40 Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. 41 Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. 42 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. 43 A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. 44 Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.


Dwie kobiety wykonywały tę samą pracę ale tylko jedna z Nich zostanie wzięta do Nieba na sąd. Czym się różnią między sobą? Dwóch rolników wykonywało taka sama pracę a tylko jeden z nich zostanie wzięty - na sąd. Czym i oni się różnili pomiędzy sobą?

Ci wzięci na sąd czuwali!

Ludzie w czasach Noego widzieli, jak buduje on arkę i szykuje się na potop. Byli jednak zajęci sprawami dnia codziennego i nie uwierzyli Noemu. Byli przywiązani do spraw doczesnych.
Ci zostawieni będą zbyt przywiązani do spraw życia codziennego, jak ludzie w dniach Noego. Żenienie się i wychodzenie z mąż, jedzenie i picie, czyli prowadzenie rozrywkowego trybu życia samo w sobie nie jest złe. Ważne jest jeszcze czuwanie, do którego zachęca Pan Jezus. Z wypowiedzi Jezusa można przypuszczać, że chodzi o takie czuwanie, by nie wkradło się do naszego życia (złodziej) zbytnie przywiązanie do życia doczesnego.

Jak należy czuwać?

W tamytych czasach złodzieje robili otwór w glinianej ścianie i tak dostawali sie do środka. A złodzieja przyłapanego w nocy można było zabić (Wj 22, 2-3). Czuwanie to radykalne "zabicie" tego wszystkiego, co przywiązuje nas zbytnio do spraw doczesnych tak bardzo, że zapominamy o sprawach Bożych.


Sam dobrze wiesz, co odciąga Cię od Boga a nadmiernie związuje ze światem. Czy masz odwagę z tego zrezygnować?