Niedziela Palmowa

wg. Mt 11, 1-10


Uroczysty wjazd do Jerozolimy

1 Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów 2 i rzekł im: "Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj! 3 A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem". 4 Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, 5 a niektórzy ze stojących tam pytali ich: "Co to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?" 6 Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im. 7 Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. 8 Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. 9 A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: "Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie*. 10 Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach!" 11 Tak przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z Dwunastoma do Betanii.


Wyobraź sobie, że ktoś podchodzi do twojego samochodu i nie pytając się ciebie, odjeżdża nim. No ewentualnie na twój protest - "co robisz. To mój samochód" słyszysz odpowiedź - "Pan go potrzebuje!...i zaraz odeśle go z powrotem". Pan go potrzebuje. Pan i ciebie potrzebuje! Potrzebuje ciebie dla spełnienia swojej misji.

Pan Jezus potrzebował oślęcia. W tamtych czasach królowie podróżowali na osłach w czasie pokoju. Przesiadali się na konie w czasie wojny. Osioł jest więc znakiem i symbolem pokoju

Pan Jezus - Król, jak go nazwali sami żydzi, dosiadając to zwierze, dał do zrozumienia, że nie jest królem politycznym, że nie przyszedł dla wyzwolenia Żydów z okupacji Rzymskiej. Jego misja polega na przynoszeniu pokoju.


"Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi." To zadanie Jezusa i do tego Pan cię potrzebuje"