Kamienie jeszcze nie muszą wołać!

wg.Łk 19, 29-40


29 Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, 30 mówiąc: "Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego jeszcze nikt nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj! 31 A gdyby was kto pytał: "Dlaczego odwiązujecie?", tak powiecie: "Pan go potrzebuje"". 32 Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. 33 A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: "Czemu odwiązujecie oślę?" 34 Odpowiedzieli: "Pan go potrzebuje". 35 I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. 36 Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. 37 Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. 38 I wołali głośno: "Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach". 39 Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: "Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!" 40 Odrzekł: "Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą".


Na początku swej Ewangelii św. Łukasz w usta aniołów włożył pieśń pochwalną Boga:

"Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania" (Łk 2,14).

Uczniowie Jezusa, który wjeżdża na osiołku do Jerozolimy, wychwalali Boga: "Pokój w niebie i chwała na wysokościach".

Pokój w niebie i pokój na ziemi. Modlitwy uwielbiające aniołów i ludzi się uzupełniają. Aniołowie w niebie i ludzie mają głosić chwałę Boga.


Jak można uwielbić Boga?

Uczniowie słali swe płaszcze przed Jezusem. Poświęcili najcenniejszą rzecz jaką posiadali, aby objawić chwałę Jezusa - Jego królewską godność. Nie słuchali Faryzeuszów - ówczesnych autorytetów, którzy chcieli, aby zamilknęli. Widać, że poświęcenie się całkowite, włącznie ze stratą finansową i stratą prestiżu, jest jedyną godną postawą ucznia Jezusa.

Biblia zna przypadki ludzi, którzy nie chcieli objawić chwały Bożej do końca: Mojżesz nie objawił chwały Jahwe, gdy zabrakło wody na pustyni Sin (Lb 20, 11-12). Skutkiem tego nie wszedł do ziemi obiecanej. Zachariasz nie uwierzył Aniołowi i też nie objawił chwały Bożej. Dlatego zaniemówił (Łk 1, 20).

Uczniowie Pana Jezusa nie byliby nimi, gdyby nie głosili Jego chwały. Bo chwała Boża jest ich przeznaczeniem.


"Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen." (Ap 7,9-12)