Emisariusze Najwyższego

wg.Łk 6, 27-38


27 Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; 28 błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. 29 Jeśli cię kto uderzy w [jeden] policzek, nadstaw mu i drugi! Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty! 30 Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. 31 Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie! 32 Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. 33 I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. 34 Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. 35 Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. 36 Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. 37 Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. 38 Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie".


Filozofowie, antropolodzy, humaniści poszukują odpowiedzi na pytanie: Kim jest człowiek? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w Biblii: Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże.

Kim jest Bóg?

Bóg jest miłością (1 J 4,8) i tworzy wspólnotę kochających się osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boże, został więc powołany do miłości i życia we wspólnocie z innymi ludźmi dla okazywania im miłości.

Na czym ma polegać miłość? Komu należy okazywać miłość?

Jezus poucza nas, że miłość należy okazywać min. dwom kategoriom ludzi: tym, którzy nas prześladują i ubogim. O prześladowaniu mówił wcześniej: "Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie" (Łk 5, 22-23).
W czasach Jezusa obowiązywało prawo odpłaty. Okazywano dobroć jedynie tym, którzy byli wdzięczni, którzy odpłacili się podobnym. Wiadomo, że za okazaną dobroć wrogowi, nie możemy spodziewać się wdzięczności, a czasami kolejną wrogość. Ubodzy zaś, którzy pożyczają, mogą nie dość, że nie odwdzięczyć się, ale nawet nie oddać pożyczonych pieniędzy!

Widać już, że Jezus wzywa do miłości bezinteresownej, którą należy okazywać tym, którzy się nie odwdzięczą.

W imię czego należy takim ludziom pomagać?
"A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych." W czasach Jezusa synowie spełniali zadania w imieniu swego ojca. Widać to na przykładzie przypowieści o Synu marnotrawnym. Synowie, zwłaszcza starszy, pracowali w imieniu ojca (Łk 15, 29).
Będziecie synami Najwyższego: Bóg jest miłością; okazuje, i chce okazywać, bezinteresowną miłość wszystkim - ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Najwyższy pragnie okazać miłosierdzie tym niewdzięcznym poprzez miłość swoich synów!


Najwyższy potrzebuje ciebie. Potrzebuje twojej bezinteresownej i hojnej miłości, którą możesz okazać wrogom i ubogim w Jego i swoim własnym imieniu. Nic od nich nie dostaniesz w zamian, czasami nawet nie usłyszysz dziękuję. Jezus obiecuje wdzięczność Najwyższego i wielką nagrodę.


Co to jest miłość? To bezinteresowny dar z siebie. Bóg kocha nas miłością bezinteresowną i wszytkich bez wyjątku: dobrych i złych.