Misterium, mistyk

wg.J 16, 12-15


12Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. 13Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. 14On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. 15Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.


Pan Jezus zapewniał uczniów w czasie Ostatniej Wieczerzy, że Duch Święty doprowadzi ich do całej prawdy. Mówił im to po to, aby przestrzec ich przed światem. Świat ten jest w błędzie. Świat nie jest przekonany o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie (J 16, 8).

Duch Święty zaś doprowadzi ich do całej prawdy, tzn. umocni ich w pewności, że świat jest w błędzie. Świat nie zna Ojca, nie zna Jego planu właśnie dla świata. Świat nie zna Jezusa, zrodzonego Syna Ojca. Świat nie zna Ducha Parakleta - Tego, który jest wzywany jako Przyjaciel do obrony.

Świat "nie zna się" na Bogu; nie wie, w jaki sposób i gdzie działa Bóg. Duch Święty wam objawi. Będziecie wiedzieć w jaki sposób działa Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty. Będziecie wiedzieć teoretycznie, bo Duch Prawdy wam to oznajmi i zostanie to spiasane (Biblia, Tradycja), ale i będziecie "znać się" na tym z doświadczenia. Będziecie przekonani, że "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne"(J 3,16).

Chrześcijanina, który "zna się" na Bogu, wie gdzie i jak działa Bóg w jego życiu, śmiało można nazwać mistykiem! (wg. definicji proponowanej przez ks. prof. Andrzeja Siemieniewskiego).


Czy ty jesteś mistykiem?