Uczniowie Króla chwały

wg.J13, 31-35


31Po jego wyjściu rzekł Jezus: "Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. 32Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. 33Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. 34Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. 35Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali".


W tekście greckim występuje słowo powstałe ze słowa doksa - chwała, majestat, okazałość. Tą chwałą został Jezus otoczony, czyli został uwielbiony. Otaczać chwałą - to głosić chwałę, uwielbiać, odziewać w majestat, to wysławiać.

Syn człowieczy zrezygnował z chwały:

"On, istniejąc w postaci Bożej,
nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem,
lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi,
stawszy się podobnym do ludzi.
A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka,
uniżył samego siebie,
stawszy się posłusznym aż do śmierci -
i to śmierci krzyżowej".

(Flp2, 6-8)

A teraz Syn Człowieczy - Jezus jako człowiek został uwielbiony, wsławiony, wywyższony. Ta godzina, która się rozpoczęła, jest najważniejsza i czyn Jezusa jest tak ważny, że On - jako człowiek został przez Boga uwielbiony.

"Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył
i darował Mu imię
ponad wszelkie imię,
aby na imię Jezusa
zgięło się każde kolano
istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.
I aby wszelki język wyznał,
że Jezus Chrystus jest PANEM -
ku chwale Boga Ojca"
.

(Flp 2, 9-11)


"Będziecie Mnie szukać".

Jezus już nie będzie widzialny ani przez uczniów, ani przez innych ludzi. Jezusa trzeba będzie ukazać, sprawić, aby był sławny, wielki, chwalony, upragniony, pochwalony. To zadanie uczniów. Jak tego mają dokonać?

"Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali".

To styl życia uczniów, przeniknięty miłością do Boga i ludzi, wsławi ich Nauczyciela.