Zwycięski Pasterz

wg.J 21, 1-19


27 Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną 28 i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 29 Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. 30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy.


Słuchaczom Pana Jezusa znane było życie pasterza. Pasterz posiadał torbę, w której przechowywał żywność. Miał też procę. W howie owiec nie korzystano z pomocy psów. Pasterz rzucał procą kamieniami w taki sposób, by owce szły tam, gdzie pasterz chciał. Miał też laskę zakończoną uchwytem, często nabitym gwoździami. Laską pasterz bronił siebie i owce przed złodziejami owiec i przed wilkami. Kij pasterski natomiast nie służył do bicia, ale do przyciągania do siebie owcę, która się oddalała. Przy końcu dnia, kiedy owce zachodziły do owczarni pasterz trzymał kij w poprzek wejścia tak, aby każda owca musiała przecisnąć się pod spodem. W ten sposób pasterz sprawdzał, czy owca nie jest zraniona. Na noc pasterz zaganiał owce do owczarni, która była raczej otwartą przestrzenią otoczoną murem. Bramy w takich owczarniach nie było. Pasterz kład się u wejścia stając się naturalną przeszkodą dla owiec, stawał się dosłownie bramą owczarni! Pasterz nadawał imiona owcom a te reagowały, jak je wzywał po imieniu. Wyposażenie pasterza służyło więc sprawnemu prowadzeniu owiec na pastwiska i do wody oraz dla obrony przez zbójcami i wilkami.

(patrz W. Barkley, Ewangelia według św. Jana, t.2, s. 73-105)

Takim całkowicie zaangażowanym dla owiec jest Dobry Pasterz - Pan Jezus. Owce Jezusowe są przedmiotem pożądania jakiś złodziei. Jezus - Pasterz gwarantuje im bezpieczeństwo i życie wieczne; one jednak muszą z Nim współpracować - iść za Nim. Troska o owce jest też spowodowana tym, że owce są Mu dane przez Jego Ojca, który również się o nie troszczy.

Tylko owca słuchająca Pasterza będzie uratowana i otrzyma od Niego paszę - życie. Owca musi być świadoma zagrożenia! Owca słucha, bo się Go nie obawia i ufa mu. Owca ufa i słucha, bo wiele razy już przekonała się jaki On jest! - mocny, wyposażony w procę, laskę i kij:

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska są tym,
co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy

(Ps 23).


Zaufaj Pasterzowi. Jezus jest pewny zwycięstwa w walce o owce z przeciwnikami. Pewność jest wzmocniona zaangażowaniem Ojca i wolą słuchania Jego przez owce. Bez dobrej woli współpracy owiec z Pasterzem nie byłoby zwycięstwa. Pasterz ufa swoim owcom, bo one go słuchają i idą za Nim. Czy ty jesteś wśród nich?