Stale przebywali w świątyni

wg.Łk 24, 46-53


46 i rzekł do nich: "Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, 47 w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. 48 Wy jesteście świadkami tego. 49 Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka". 50 Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. 51 A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. 52 Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, 53 gdzie stale przebywali w świątyni, [wielbiąc i] błogosławiąc Boga.


Na zakończenie swej misji Pan Jezus zostawił uczniom ostatnie i dlatego bardzo ważne pouczenie: począwszy od Jerozolimy będzie głoszone orędzie o nawróceniu i odpuszczeniu grzechów wszystkim narodom, dosł. Metanoian eis afesin amartion - nawrócenie (zmiana myślenia) na  odpuszczenie grzechów.

Dla skutecznego głoszenia takiej Dobrej Nowiny, która jest słodka jak miód (odpuszczenie grzechów!) ale i gorzka (konieczność nawrócenia!), będzie potrzebna moc, którą obiecał Ojciec.

Nie opłaca się włożyć czystego ubrania na brudne ciało. Nie ma sensu odpuszczenie grzechów bez nawrócenia, bo za chwilę znów pojawią się grzechy.  "Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje" (Mt 9,17). Stąd konieczność połaczenia nawrócenia z odpuszczeniem grzechów.

Ponieważ wszystko rozpocznie się od Jerozolimy, więc apostołowie muszą w tym mieście pozostać, aż tę moc otrzymają. Oni wybrali na miejsce swojego pobytu świątynię - mieszkanie Boga.  Chcieli oczekiwać na obietnicę Ojca w świątyni - mieszkaniu Ojca. Wielbili Boga za wyniesienie ludzkiej natury, co dokonało się dzięki zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu ich Mistrza.


Na co ci Duch święty? Może pożądasz subtelnych przeżyć duchowych? Duch święty odziewa mocą dla wypełnienia zadania Jezusa: ogłaszania, że on umarł i zmartwychwstał, i że trzeba się nawrócić dla odpuszczenia grzechów. Apostołowie oczekiwali na obietnicę Ojca w domu Ojca, bo mieli zamiar wypełnić swoje zadanie. Co zrobiłeś, aby ułatwić Bogu obleczenie cię mocą Ducha świętego dla spełnienia twojego powołania? Trzeba wyjść na przeciw powołaniu. Dla apostołów to był pobyt w świątyni. Może dla ciebie - też?